Instruktion Elektrisk kardmaskin

Båget Södergård

Instruktion - Louët Elektrisk Kardmaskin

 

 

Varning inför första användningen!

När du använder den elektriska kardmaskinen första gången rekommenderar vi att du använder överbliven ull, som du inte är rädd om. Det kan förekomma gråfärgat fett på kardmattan. Detta fett har kommit dit under tillverkningsprocessen och kan vara svår att tvätta bort.

 

 
1.     Låt den lilla trumman dra ullen från dina händer och in i kardmaskinen. Mata inte in för mycket åt gången och sprid ut ullen över hela trummans vidd.
2.     När den stora trumman är helt full med kardad ull stannar du motorn. Flytta skyddskåpan framåt. Lossa ullen i ”listen”/kardmattans skarv på den stora trumman. Använd den medföljande pinnen för att lossa fibrerna och göra en öppning.
3.     Lyft ullen och låt trumman gå baklänges när du drar av kardfloret. Ju mer du fyllt den stora trumman med ull desto lättare är det att dra loss kardfloret.

 

Notera: Den lilla trumman fylls också med ull. Det är endast nödvändigt att rensa den lilla trumman om du byter färg eller typ av ull.
Skär/klipp då ullen i skarven och rensa med den medföljande borsten.

 


Teknisk Information

Kylning

Motorn värms upp när den används och kyler sig själv genom den inbyggda fläkten. Säkerställ att ventilationsgallret inte är övertäckt så att kall luft kan komma in under kardningen.

 

Överhettning

Det kan hända att motorn plötsligt stannar p.g.a. överhettning. Följ då instruktionen som finns på framsidan av kardmaskinen:

  1. Stäng av maskinen på strömbrytaren.
  2. Flytta skyddskåpan bak och rucka den stora trumman så den går fritt igen.
  3. Återställ överhettningsskyddet genom att trycka på den lilla knappen i öppningen till vänster om strömbrytaren.

 

Drivsystem med kilrem

Den elektriska kardmaskinen drivs av ett dubbelt kilremssystem. Om för mycket ull matas in i kardmaskinen kan trummorna stanna och drivremmarna glider över drivhjulen. Detta medför slitage på remmen. Stoppa omedelbart motorn när detta händer och hjälp den stora trumman med hjälp av händerna.


Spänna kilremmen

När kardmaskinen slirar (trumman roterar inte på rätt sätt) kan du spänna drivremmen på följande sätt: Använd den medföljande blocknyckeln för att lossa mutter A lite grann. Lägg kardmaskinen ner och spänn remmarna med mutter B. Var försiktig så att drivhjul C inte vindar. Det måste vara rakt. Vänd upp kardmaskinen och dra åt mutter A igen.

Säkerhet

Använd alltid skyddskåpan på baksidan när du kardar.

Den elektriska kardmaskinen är farlig för barn. Vidtag nödvändiga säkerhetsåtgärder. Vi tar inte ansvar för de konsekvenser som kan bli följden av oansvarigt användande av maskinen.

 

Rengöring

Under kardning genereras damm på bordet, men också på motorns kylflänsar. För att få bästa möjliga kylning bör du även rensa kylflänsarna regelbundet. (Stäng då av motorn!)