Vävstolar - Tillbehör

Sektionsvarpbom


Sektionsvarpbommen består av trälister som passar på varpbommen. 

Byglarna delar in bommen i 2 cm sektioner. 

Vid sektionsvarpning sker varpning, förskedning och pådragning i samma moment. 

Metoden är särskilt bra för långa varpar och går att utföra utan medhjälpare. 


Sektionsvarpbom finns till vävstolarna David, Spring, Delta, Octado och Megado. 

Se pris på respektive sida. 

Spännbox


Spännboxen används ihop med sektionsvarpbommen och håller trådspänningen lika på trådarna i en sektion.

Trådspänningen kan varieras.


Pris: 2 300 kr

Frakt: 95 kr

Beställ nedan på catrine@bagetsodergard.se


Fakturan bifogas paketet.